Forside

Her kan du finne informasjon og bilder relatert til velforeningens aktiviteter, oversikt over kommende aktiviteter og arrangement, presentasjon, utleieinformasjon for grendahuset og annet vedrørende velforeningen.


Aktuelt

07.02.19 Innkalling til årsmøte


Torsdag 7. mars 18.00 Vikan grendahus.Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder, referent og protokollsignérere.
3. Årsmelding.
4. Revidert regnskap.
5. Kontigent.
6. Orientering om turstien til Sandstølen.
7. Innkomne saker
8. Valg.


Saker til årsmøtet må være innkommet innen 31.februar.

Revidert saksliste og årsberetning lastes ned her.

" Dugnadsbegrepet er utpreget norsk. Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord."

-Wikipedia.